02 Jun
02Jun

מה זה גרעון קלורי ?


גרעון קלורי הוא מצב בו סך הקלוריות הנכנסות אל גוף נמוך מסך הקלוריות שאנו מוציאים ביום בהתחשב בכלל הפעילויות שאנו מבצעים, החל מפעולות של נשימה ועד לפעילות גופנית.

 כיצד משפיע גרעון קלורי על הגוף? גורם לירידה במסת הגוף(ירידה במשקל)

למי מומלץ? אנשים שרוצים להוריד ממשקל גופם.

מאזן ניטרלי

מאזן ניטרלי הוא מצב בו סך הקלוריות הנכנסות אל גוף שווה לסך הקלוריות שאנו מוציאים במהלך היום בהתחשב בכלל הפעולות שאנו מבצעים. 

מאזן ניטרלי זה מצב בו האדם שומר על משקלו.

כיצד משפיע מאזן ניטרלי על הגוף? גורם לכך שהאדם יישמור על אותו משקל.

למי מומלץ? לאנשים שנמצאים במשקל תקין ורוצים לשמור על יציבות לאורך זמן.


מאזן קלורי חיובי

 מאזן קלורי חיובי הוא מצב בו סך הקלוריות הנכנסות אל גוף גדול מסך הקלוריות היוצאות מהגוף במהלך היום תוך התחשבות בכלל הפעולות שאנו מבצעים ביום יום - ישיבה, נשימה, אכילה וכן פעילות גופנית. 

כיצד משפיע מאזן קלורי חיובי על הגוף? גורם לכך שהאדם ייעלה במסת הגוף(עלייה במשקל)

למי מומלץ? לאנשים שנמצאים בתת משקל וצריכים להגיע למשקל תקין, לאנשים שרוצים לעלות במסת הגוף עבור פיתוח שרירים ומטרות נוספות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.