08 Jun
08Jun

תאוריות הצרכים של מאסלו היא תיאוריה פסיכולוגית העוסקת במניעים(מוטיבציה) של בן אדם בחייו.
התיאוריה מעולם לא הוכחה באופן חותך בעזרת מחקר ייעודי. אך לאורך השנים נעשו מספר מחקרים רבי משתתפים שהוכיחו כי קיימים צרכים אנושיים אוניברסליים, כלומר צרכים שמשותפים לכלל האנשים בעולם.
הרעיון המרכזי של תיאוריה זו קובע כי לא ניתן לעבור למדרגה גבוהה יותר שמובילה למימוש עצמי, מבלי לספק את הצרכים במדרגות הקודמות.
לדוגמה - רק ברגע שהצלחת לספק את צורכי הביטחון, תוכל לעלות
שלב ולממש את הצורך של שייכות ואהבה.
______________________________________
המדרגה הראשונה של הפירמידה עוסקת בצרכים פיזיולוגיים בסיסיים המאפשרים את קיום החיים.
_____________________________________
המדרגה השנייה עוסקת בצורך בביטחון פיזי ורגשי. כל אדם שואף להגיע לרוגע, שלווה ונוחות. צורך זה בא לידי ביטוי בהשגת עבודה קבועה, בניית חיי משפחה, טיפוח יחסים ועוד. היציבות בתחומים האלו מאפשרת יכולת צפייה מסויימת של העתיד הקרוב, מצב זה יוצר תחושת ביטחון.
הצורך בביטחון מתקשר גם לביטחון בגוף שלנו ובאיך שאנו נראים.
אי סיפוק צורך זה יוצר חרדה ודיכאון.
______________________________________
המדרגה השלישית עוסקת בצורך של שייכות חברתית ואהבה.
הצורך להיות חלק מקבוצה/קהילה ולהיות נאהב.
בשלב הזה, האדם מגבש לעצמו את הזהות שלו ואת האישיות שלו.
______________________________________
המדרגה הרביעית עוסקת בצורך לקבל עבוד והערכה מהסובבים אותו ומעצמנו.
אורח החיים שלנו משפיע על התגובות מהסביבה ויכול להוות תנאי לקבלת הכבוד והערכה לה אנו זקוקים.
במדרגה זו הקשר לאורח חיים בריא ותהליכים שונים שאנו עושים משפיעים רבות על הגשמת שלב זה.
שלב זה עוסק גם בצורך לכבד ולהעריך בני אדם אחרים ולהעריך אותם על סמך פועלם ועל עצם היותם בני אדם.
אי הגשמת מדרגה זו עלולים להוביל לדימוי עצמי נמוך, רגשי נחיתות ועוד.
______________________________________
המדרגה החמישית עוסקת במימוש עצמי, בשלב זה לאדם קיים הצורך להשתמש בכישורים וביכולותיו הייחודיות לו ולמצות אותם בצורה הטובה ביותר כדי להגיע למימוש עצמי. .
.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.