האם הפסקה של העישון מגדילה את תוחלת החיים?

מחקרים רבים מראים כי עישון גורם סיכון להתפתחות מחלות קשות כמו סוגים שונים של סרטן ומחלות לב. 

כתוצאה מכך גם תוחלת החיים של מעשנים קצרה יותר מאשר של אנשים שאינם מעשנים. 

למרות מאמצים רבים של שירותי הבריאות בארץ ובעולם, מעשנים רבים מתקשים להפסיק את ההרגל. 

ידוע כי ככל שמעשנים יותר סיגריות ביום עולה הסיכון לתחלואה אך מחקרים שנערכו בעבר גילו קושי משמעותי להוכיח קשר בין הפחתת העישון לבין הפחתה בתחלואה וכתוצאה מכך ירידה בתמותה.  

הנבדקים במחקר שאציג פה היו עובדי מדינה ושלוש עיריות מישראל בשנת 1963. 

המחקר כלל 10,059 גברים שגילם 40 ומעלה שמתוכם היו 4633 מעשנים. הם סיפרו בראיונות על הרגלי העישון שלהם בתחילת המחקר, בשנת 1963, וכעבור שנתיים.  גילם הממוצע של המעשנים בשנת 1963 היה 49 שנים. 

הנבדקים חולקו ל 5 קבוצות:

 א) לא עישנו מעולם

ב) עישנו בעבר

 ג) מעשנים 1 - 10 סיגריות ביום

ד) מעשנים 11 -20 סיגריות ביום

 ה) מעשנים יותר מ- 20 סיגריות ביום. 

כעבור שנתיים נצפו מעברים בין הקבוצות ובהתאם לכך חולקו הנבדקים ל 4  קבוצות: 

 1) הגבירו עישון (8%)

2) נשארו באותה קבוצה (65%)

3) הפחיתו את כמות העישון (17%)

4) הפסיקו לעשן (10%)

במחקר נמצא כי הסיכוי להגיע מעבר לגיל 80 היה שונה בין הקבוצות. 

ביחס לאלה שנשארו באותה קבוצה, הסיכוי של "מגבירי העישון" להגיע מעבר לגיל 80 עמד על כ 0.77, של "המפחיתים" 1.22 ושל "המפסיקים" 1.33.

 דהיינו, הסיכוי הטוב ביותר להגיע מעבר לגיל 80 היה של "המפסיקים" ואחר כך לפי הסדר של "המפחיתים", "המתמידים" ו"המגבירים".

 התוצאות מראות כי הפחתת עישון מהווה אסטרטגיה משמעותית להקטנת הסיכון לתחלואה ותמותה כתוצאה מעישון אצל מעשנים כבדים המתקשים להפסיק לגמרי את הרגל העישון. 

מחקרים רבים ונוספים הראו את התועלת הבריאותית שבהפסקת העישון אבל זהו המחקר הראשון המדגים שגם להפחתת עישון יש תועלת בריאותית.

 סיבה אפשרית לכך היא שהמעקב אחרי הנבדקים היה ארוך והגיע ל – 40 שנים.

 מאחר שהעישון גורם נזק ארוך טווח, יש לסבור כי ככל שזמן המעקב ארוך, קל יותר לזהות את התועלת שבהפסקה ובהפחתה של העישון. 


מחקר אחר, שבוצע במקום אחר בעולם, בחן את התוצאות של הפחתת העישון אחרי 15 שנהו לא מצא דבר. 

 מבין מגבלות המחקר חשוב לציין, כי הוא מבוסס אך ורק על דווחי הנבדקים ולא על ממצאים ביוכימיים וכי לבד מהדיווח שנתיים אחרי התחלת המעקב אין מידע על הרגלי העישון של הנבדקים בשנים הבאות. 

 חשוב להדגיש גם שהצלחה בהפסקת עישון נמדדת לפי שינוי בהיארעות מצבים בריאותיים שונים. כאן בוצע ניתוח של ההבדלים בגיל בתמותה, בלבד ללא כל תלות בהיארעות מצבים בריאותיים.